Hrachova 4
Tel.:+421 948_ 009 823
Biskupa Kondého 4577/18
Tel.:+421 948_ 009 534
Ul. práce č.4933
Tel.:+421 948_ 797 316
Rybárska 37
Tel.:+421 948_ 446 876
 
Tel.:+43 676_ 423 4645
Botanická 606/24
Tel.:+420 721_ 752 936
SERVIS KATALÓGY NA STIAHNUTIE CENOVÁ KALKULÁCIA PARTNERSKÁ ZÓNA NEWSLETTER

Zaujímavosti

 

Certifikát na výrobu, montáž, servis a predaj klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel.

 

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. je nositeľom oprávnenia - odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových podľa § 16 vyhl.č. 508/2009 Z.z. a § 18 vyhla.č. 508/2009 Z.z. 

 

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o., je v oblasti aplikácie výroby, montáže, servisu a predaja klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel podľa normy14001:2004 (STN EN ISO 14001:2005), ISO 9001:2008 (STN EN ISO 9001:2009), BS OHSAS 18001:2007( STN OHSAS 18001:2008) certifikovaná. Platnosť certifikátu: 04.11.2016-04.11.2017

 

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o., je v oblasti aplikácie výroby, montáže, servisu a predaja klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel podľa normy14001:2004 (STN EN ISO 14001:2005), ISO 9001:2008 (STN EN ISO 9001:2009), BS OHSAS 18001:2007( STN OHSAS 18001:2008) certifikovaná. Platnosť certifikátu: 06.11.2015-06.11.2016

     

 

 

 Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

 

 

 

 Naša firma je držiteľom Osvedčenia pre inštalatérov tepelných čerpadiel v zmysle zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republikya certifikátov EÚ Certifikovaný inštalatér tepelných čerpadiel (EU Certified Heat Pump Installer) podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA (according to the rules of the EHPA Education Committee), ktorý vydáva Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku a ktorý nám umožňuje, ako oprávneným osobám, dodávateľom vykonávať projektovanie a realizáciu tepelných čerpadiel.

 

 

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o., je v oblasti aplikácie výroby, montáže, servisu a predaja klimatizačných zariadení, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel podľa normy 14001:2004 (STN EN ISO 14001:2005), ISO 9001:2008 (STN EN ISO 9001:2009), BS OHSAS 18001:2007( STN OHSAS 18001:2008) certifikovaná. Platnosť certifikátu: 07.11.2014-07.11.2015

 

 

 

Školenie STIEBEL ELTRON 2014

     

 

 

 

Zamestnanci spoločnosti NAJ Klima s.r.o. sa permanentne školia na školiacich strediskách u výrobcov TOSHIBA, LG, DAIKIN, MIDEA... Svoje vedomosti neustále zdokonalujú, aby sme našim obchodným partnerom poskytovali najnovšie informácie z oblasti klimatizácie, vzduchotechniky a kúrenia.

 

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

2011 2012

 

 
2013  2014

 


2015

 

<< Späť