Hrachova 4
Tel.:+421 948_ 009 823
Biskupa Kondého 4577/18
Tel.:+421 948_ 009 534
Ul. práce č.4933
Tel.:+421 948_ 797 316
Rybárska 37
Tel.:+421 948_ 446 876
 
Tel.:+43 676_ 423 4645
Botanická 606/24
Tel.:+420 721_ 752 936
SERVIS KATALÓGY NA STIAHNUTIE CENOVÁ KALKULÁCIA PARTNERSKÁ ZÓNA NEWSLETTER

Vykurovanie

Pri výstavbe alebo rekonštrukcii budov a rodinných domov existuje na výber viacero možností vykurovania podľa zdroja tepla. Možnosť voľby resp. zmeny vykurovania však platí aj pre byty a administratívne priestory. Pokiaľ si teda kladiete otázku: „Čím vykurovať?“, ponúkame vám prehľad niekoľkých možností:

Vykurovanie plynom 

Vykurovanie fosílnymi zdrojmi, najmä vykurovanie zemným plynom v súčasnosti ešte stále patria medzi najrozšírenejšie zdroje vykurovania, no od tohto spôsobu sa pomaly upúšťa, a to najmä z dôvodu energetických úspor a dôrazu na ochranu životného prostredia. Je účinné a pohodlné.
Teplo, ktoré vyrobíme v zdroji alebo vo vykurovacom telese spaľovaním paliva, sa prostredníctvom vykurovacieho cheap tag heuer média a rozvodov odovzdáva do vykurovacích telies. Klasickým a efektívnym palivom je zemný plyn, ktorý je zmesou prevažne metánu a inertných plynov. Hlavným zdrojom tepla je plynový kotol. Účinnosť kotlov je viac než 90 % nakoľko dokáže využiť aj kondenzačné teplo zo splodín. Plynové kotle sa dodávajú vo vyhotoveniach na zemný plyn, skvapalnený propán alebo na propán-bután.
Prevádzku a reguláciu plynového kotla zabezpečuje elektronická riadiaca jednotka, ktorá je napojená na vnútorné a vonkajšie teplotné senzory na meranie teploty vzduchu a teploty a prietoku výstupnej a vratnej vody.

Vykurovanie elektrickou energiou

Elektrické vykurovanie býva často považované za najdrahší spôsob vykurovania. Technologický pokrok však toto zažité tvrdenie vyvracia a za určitých okolností môže naopak predstavovať veľmi úsporný spôsob vykurovania. Patrí medzi ekologicky čisté, bezpečné, výkonné, s regulovateľnou prevádzkou, nenáročné na obsluhu, nehlučné a estetické. Elektrické vykurovanie je vhodné najmä do objektov s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Zabezpečujeme:

  • Bezplatnú obhliadku stavby
  • Návrh zariadenia
  • Cenovú ponuku
  • Montáž zariadenia/ Uvedenie zariadenia do prevádzky

 

 

NAJ Klima s.r.o má oprávnenia vykonávať nasledovné činnosti:

1. Osvedčenie na činnosť:
A  Odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových podľa §16 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z.z.


   V rozsahu:
       technické zariadenia plynové skupina B na:
       f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
       g1 rozvod plynov s pretlakom plynu 0,4 MPa vrátane
       h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5MW
       h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 50kW

2. Osvedčenie na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav §7 ods. 2 zákona č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných sústav a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Oprávnenie na druh činnosti:

       O Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:
       OU oprava a údržba
       M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
 
 V rozsahu:
       technické zariadenia tlakové skupina A
           b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
           b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny

       technické zariadenia tlakové skupina B
           a  kotly parné a kvapalinové, V. trieda
           b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny
           b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny
           f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku

4. Osvedčenie na činnosť:
O Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie tlakové podľa §18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 

 


5. Oprávnenie na druh činnosti:
O  Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
OU oprava a údržba
OU1 oprava a údržba bez zvárania
R rekonštrukcia
M montáž do funkčného celku na miesto budúcej prevádzky

<< Späť