Hrachova 4
Tel.:+421 948_ 009 823
Biskupa Kondého 4577/18
Tel.:+421 948_ 009 534
Ul. práce č.4933
Tel.:+421 948_ 797 316
Rybárska 37
Tel.:+421 948_ 446 876
 
Tel.:+43 676_ 423 4645
Botanická 606/24
Tel.:+420 721_ 752 936
SERVIS KATALÓGY NA STIAHNUTIE CENOVÁ KALKULÁCIA PARTNERSKÁ ZÓNA NEWSLETTER

Toshiba ESTIA

ESTIA - Tepelné čerpadlá

Vaše správne rozhodnutie – budúcnosť patrí ekologickému vykurovaniu a chladeniu!

Tepelné čerpadlo vzduch-voda využíva prirodzené teplo zo svojho okolia – zo vzduchu - a umožňuje nanajvýš ekonomickú prevádzku vykurovania, prípravy teplej úžitkovej vody a chladenia budov. Pôsobením slnečného žiarenia dochádza k neustále sa regenerujúcemu ohrievaniu vzduchu. Tepelné čerpadlo túto energiu s nízkou teplotou prijme a premieňa ju na vyššiu teplotu, ktorá sa využíva na vykurovanie a ohrev vody.

Už po veľa rokov dodáva japonský výrobca, spoločnosť TOSHIBA, technológiu tepelných čerpadiel na najvyššej úrovni. Inver- tory, ktoré sa zrodili na základe dlhoročného výskumu, dokážu koordinovať dva regulačné módy tak, že dvojpiestový rotačný kompresor pracuje vždy v najoptimálnejšom, čiže v energeticky úspornom prevádzkovom režime. Vyrobí sa len taký výkon, aký je potrebný. Tepelné čerpadlá Toshiba dosahujú pri plnej prevádzke stupeň účinnosti do 4,66 (COP) a pri čiastočnej záťaži dokonca aj vyšší!

Tepelné čerpadlá nám prinášajú nové možnosti. Dajú sa použiť aj pre už jestvujúce vykurovacie systémy (olej, plyn, drevo atď.) a rovnako aj v lete pre príjemné chladenie pomocou fan-coilov. Fan-coily majú tepelný výmenník, ktorý prijíma teplo z okolitého vzduchu. Toto teplo odvedie médium cirkulujúce v systéme (voda a nemrznúca zmes) do vonkajšej jednotky a ďalej ho odo- vzdá do okolitého ovzdušia. Príprava teplej úžitkovej vody a jej akumulácia v zásobníku prebieha naďalej regulérne aj v čase prevádzky chladenia.

Výhody tepelných čerpadiel Toshiba:

°technológia šetrná voči životnému prostrediu

°veľké prevádzkové úspory energie

°vysoká užívateľská flexibilita

° komfortná prevádzka vykurovania a chladenia

°jednoduchá montáz

ESTIA - Hlavné výhody

TOSHIBA - tepelné čerpadlá vzduch-voda – technológia s najvyšším štandardom.

Pri investícii do tepelného čerpadla sa nejedná len o optimalizáciu zriaďovacích nákladov. Výz- namný vplyv na zhodnotenie investícií majú aj prevádzkové náklady a tie by mali byť čo najnižšie. Vysoká flexibilita možností regulácie je ďalším významným kritériom pre výber presne takého zariadenia, aby boli splnené naše požiadavky a očakávania.

TOSHIBA – prvé miesto v energetickej účinnosti.

Extrémne vysoká účinnosť invertorovo riadených vonkajších jednotiek Toshiba bola viackrát ocenená a vďaka nej sa tieto zariadenia v celosvetovom merítku umiestnili na prvej priečke. K tomuto úspechu prispeli konštrukčné kom- ponenty ako dvojpiestový rotačný kompresor na jednosmerný prúd, hybrid-invertorová regulácia, optimálne chladivo R-410A, jednosmerné motory ventilátorov a ďalšie. Regulácia teploty 2 okruhov (vrátane možnosti nočného útlmu).

Zariadenie umožňuje regulovať 2 okruhy s rôznymi teplotami - ako napr. radiátory alebo konvektory so zabudovaným ventilátorom (zóna s vysokou teplotou) a podlahové vykuro- vanie (zóna s nižšou teplotou). Prívodná teplota sa reguluje v závislosti od vonkajšej teploty, pričom sa jednotlivé prívodné teploty pre obe teplotné zóny nastavujú na regulačnom module Estia. Teplotnú krivku je možné prednastaviť podľa toho, aké požiadavky sú na konkrétnu budovu kladené. V závislosti od tejto konfigurácie môže byť napríklad vhodné zvoliť pokles teploty radiátorov na noc. To je regulačným modulom Estia veľmi ľahké, pretože umožňuje precízne nastaviť rozdiel prívodných teplôt medzi nocou a dňom (je možné nastavenie časov systémom Štart/ Stop, ako aj výber zón, kde má teplota poklesnúť). Funkcia chladenia.

Ak sú v budove použité fan-coily, potom sa dá tento systém využiť aj na chladenie.

Regulácia 2 vodných čerpadiel v okruhu.

Riadiaci systém reguluje hlavné tepelné čerpadlo vo vnútornej jednotke s hydro- boxom a zároveň maximálne ešte jedno ďalšie. (Buď podporné čerpadlo pre dlhé potrubné trasy alebo vodné čerpadlo pre druhý vykurovací okruh).

Vonkajšie jednotky s nízkou hlučnosťou.

Vonkajšie jednotky ESTIA pracujú extrémne poti- chu, pretože štandardne sa pre ne používajú nízkohlučné rotačné dvojpiestové kompresory. Dva protibežné disky, ktoré v kompresorovej komore zabezpečujú kompresiu chladiva sú konštrukčne stavané tak, aby vykazovali len veľmi nízku úroveň hluku a vibrácií a vďaka tomu sú zárukou nielen tichej prevádzky ale aj dlhej životnosti. Okrem toho na veľmi nízkej hlučnosti má svoj podiel aj motor ventilátora na jednos- merný prúd sreguláciou otáčok aveľkoplošné lopatky ventilátora.Pre mimoriadne tichú prevádz- ku (s hlučnosťou nižšou až o 7 dB(A)) je možné aktivovať funkciou nočného poklesu hlučnosti, ktorej doba začatia a ukončenia štart/stop sa napro- gramuje na riadení jednotky ESTIA. Viď tabuľka.

 

ESTIA - Rafinovanosť technického riešenia.

Ochrana proti námraze.

Počas prevádzky tepelného čerpadla dochádza za určitých podmienok (teplota, vlhkosť) ku kondenzovaniu vody, ktoré môže viesť k vytváraniu námrazy na vonkajšej jednotke, čím môže rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať jej prevádzku. Veľa bežných zariadení pri rozmrazovaní takejto námrazy aktivuje v pravidelných intervaloch odmrazovací proces pričom súčasne preruší samotnú prevádzku vykurovania. K tomuto stavu dochádza pretože bežné zariadenie počas odmrazovania prepne z vykurovacej prevádzky na chladiacu a odovzdáva teplo na výmenníku vonkajšej jednotky, čo v konečnom dôsledku vedie k roztopeniu nám- razy. Pri tepelných čerpadlách ESTIA sa používa špeciálny rozvod na rozmrazovanie a zároveň majú menej časté, resp. kratšie odmrazovacie cykly. Tieto opatrenia pôsobia proti vzniku vážnejších problémov s namŕzaním. Chladivo prúdiace z vnútornej jednotky je ešte pred tým ako sa Venturiho trubicou dostane do výmenníka vedené slučkou (protinámrazovým rozvodom) na spodnej strane výmenníka. Pretože sa chladivo vyparuje až za Venturiho trubicou, udržiava sa teplota protinámrazového rozvodu nad rosným bodom a spodná časť lamiel ostáva bez námrazy. Okrem toho sú hodnoty teploty a tlaku výmenníka vonkajšej jed- notky neustále merané a proces rozmrazovania sa spúšťa iba ak je to potrebné a tým sa zvyšuje účinnosť celého zariadenia!

Lepšie výsledky vykurovacieho výkonu

Vďaka dlhodobým investíciám do technologicky prepracovaných riešení pocítite výhody čerpadiel vzduch-voda značky Tos- hiba doslova každý deň.

°Rotačné dvojpiestové kompresory sa dajú vďaka širokému rozsahu otáčok výborne regulovať,čím dosahujú vysoký stupeň účinnosti.

°Invertorová vektorová IPDU regulácia zabezpečuje rýchly a presný prepočet energie pre motory, čo je zárukou najlepšej možnej účinnosti. Pre jednotky ESTIA preberá vysokorýchlostný výpočet vektorov mikročíp R.I.S.C.

°Protimrazová ochrana výmenníka zabraňuje vzniku strát na výkone.

°Teplotne riadená regulácia odmrazovania sa aktivuje len v extrémnych podmienkach. Jednotky ESTIA dokážu aj pri nízkych vonkajších teplotách udržiavať vysoký vykurovací výkon a vďaka veľmi vysokej účinnosti sú náklady na ich prevádzku nízke. Práve tieto vlastnosti jednotiek ESTIA v porovnaní s inými vyzdvihujú ich výnimočnosť.

ESTIA - Komponenty tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo vzduch-voda značky Toshiba je koncipované ako splitový systém a pozostává z vonkajšej jednotky (kom- presorová jednotka a kondenzátor) a z hydroboxu ktorý sa nachádza vo vnútornej jednotke. K tomuto hydroboxu sú pripojené všetky systémy, ktoré má zabezpečovať (napr. ohrievač teplej vody, radiátorový okruh, okruh podlahového vykurovania apod.)

Vonkajšia jednotka – Super DigitalInvertor TOSHIBA (1)

Vonkajšia jednotka získava tepelnú ener- giu z okolitého vzduchu a cez chladiaci okruh ju odovzdáva do hydroboxu.Toshiba používa overené vonkajšie jednotky Super DigitalInvertor série 4, ktoré sa vyznačujú obzvlášť tichými a bezvibračnými, dvojpiestovými rotačnými kompresormi s reguláciou otáčok. Invertorová regulácia IPDU sa výraznou mierou podieľa na extrémne vysokej účinnosti a tým aj na nízkej spotrebe energie. Prepájacie chladivo- vé rozvody medzi vonkajšou jednotkou a hydroboxom vnútornej jednotky môže byť dlhé až 30 metrov a preto poskytuje široké možnosti inštalácie. Pre prevádzku vykurovania sa teplotné hranice pohybujú v rozmedzí od -20°C do 25 °C, pre chladenie od 10 °C do 43 °C a pre ohrev teplej úžitkovej vody od -20°C do 43 °C. Maximálna povolená dĺžka prepojovacieho potrubia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou je 30 m

. Vnútorná jednotka s hydroboxom (2)

Chladivo, ktoré vo vonkajšej jednotke zís- kava tepelnú energiu, odovzdá túto cez platňový výmenník ďalej do vody. Takýmto spôsobom sa dá vyrobiť teplá voda s teplotou až do 55°C. Hydrobox obsahuje okrem výmenníka aj vykurovacie obehové čerpadlo, expanznú nádobu, diaľkové ovládanie ako aj prídavné elektrické vykurovanie. Integrovaný riadiaci systém ovláda všetky ventily, čerpadlá a ďalšie časti systému a prípadne umožňuje aj reguláciu chodu jestvujúceho vykurovacieho systému, ktorý má byť aktivovaný napríklad pri veľmi nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu (treba modul TCB-PCIN3E). V prípade potreby možno tepelné čerpadlo vzduch-voda značky Toshiba aktivovať aj cez exi- stujúci vykurovací systém (treba modul TCP-PCM03E).

Zásobník teplej vody (3)

Zásobník z ušľachtilej ocele je už z výroby opatrený tepelnou izoláciou a má tepelný výmenník s väčšou dimenziou, optimalizovaný pre tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tepelný výmenník je naddi- menzovaný z toho dôvodu, aby dokázal teplotu horúcej vody rovnú 55 °C optimálne preniesť do úžitkovej vody. Zásobník je ďalej vybavený elektrickým prídavným ohrievačom, čidlami teploty a bezpečnostným tepelným čidlom.

Regulácia (4)

Diaľkové ovládanie je integrované do hydroboxu vnútornej jednotky a riadi všetky funkcie tepelného čerpadla vzduch-voda. Veľký a prehľadne čitateľný LCD-displej zobrazuje aktuálny prevádzkový stav. Integrovaný týždňový časový spínač umožňuje komfortné zapínanie a vypínanie zariadenia a užívateľ si na ňom môže navoliť týždenný program podľa vlastných požiadaviek. V riadia- com systéme ovládača sú aj ďalšie užitočné funkcie ako nočný útlmový režim, protimrazová ochrana, priorita ohrevu teplej vody (boost) a ochrana proti šíreniu baktérií legionely.

Funkcie káblového diaľkového ovládača:

°nastavenie typu prevádzky: vykurovanie, teplá úžitková voda, chladenie

°regulácia dvoch okruhov vykurovania & okruhu teplej úžitkovej vody

°nočný útlm

°protimrazová ochrana

°regulátor ohrevu teplej vody

antibakteriálna ochrana

°týždenný časový spínač programovanie základných nastavení – ako napr. teplotná krivka, skúšobná prevádzka, nastavenie prídavného elektrického vykurovania

 

vonkajš?ia jednotka
vnu?torna? jednotka
,hydrobox

HWS-
HWS-

technické údaje

802H-E
802XWH**-E

Tepelne? čerpadlo vzduch – voda

1102H-E
1402XWH**-E

Tepelne? čerpadlo vzduch – voda

1402H-E
1402XWH**-E

Vykurovací výkon 

kW

8,0 11,2 14,0

elektricky? pri?kon, vykurovanie

kW

1,96 2,40 3,15

stupeň u?činnosti pre vykurovanie COP

W/W 4,08 4,66 4,45

chladiaci vy?kon

kW

6,0 10 11,0

elektricky? pri?kon, chladenie

kW

2,13 3,52 4,08

stupeň u?činnosti pre chladenie EER

W/W 2,82 2,84 2,69

rozmery

HxBxT mm

890 x 900 x 290

1340 x 900 x 320

1340 x 900 x 320

hmotnosť

kg 63 93 93

hladina hluku

db(A)

49 49 51

kompresor

 

DC Doppel-Rollkolben

DC Doppel-Rollkolben

DC Doppel-Rollkolben

kompresor

 

R-410A

R-410A

R-410A

pa?jka (plyn – kvapalina)

 

5/8” - 3/8”

5/8” - 3/8”

5/8” - 3/8”

min. dĺž?ka potrubia

m 5 3 3

max. dĺž?ka potrubia

m 30 30 30

max. rozdiel vy?šok

m 30 30 30

prednaplnena? dĺžka potrubia

m 30 30 30

elektricke? napa?janie

V-pH-Hz

230-1-50

230-1-50

230-1-50

 

vnu?torna? jednotka

hydrobox

HWS-

technicke? u?daje

802XWHM3-E

technicke? u?daje

802XWHT6-E

technicke? u?daje

1402XWHM3-E

technicke? u?daje

802XWHT6-E

vnu?torna? jednotka hydrobox

1402XWHM3-E

elektricke? vykurovanie

 

1-fa?zove 230V
3 kW

3-fa?zove 400V
6 kW

1-fa?zove 230V
3 kW

3-fa?zove 400V
6 kW

3-fa?zove 400V
9 kW

prívodna? teplota

°C Ku?renie

 

20-55

 

20-55

 

20-55

 

20-55

 

20-55

pri?vodna? teplota

°C chladenie

 

10-25

 

10-25

 

10-25

 

10-25

 

10-25

kompatibilne? s vonkajš?ou jednotkou

 

HWS-802H-E

HWS-802H-E

HWS-1102H-E / HWS-1402H-E

HWS-1102H-E / HWS-1402H-E

HWS-1102H-E / HWS-1402H-E

rozmery

HxBxT mm

925 x 525 x 375

925 x 525 x 375

925 x 525 x 375

925 x 525 x 375

925 x 525 x 375

hmotnosť

 

kg

 

50

 

50

 

54

 

54

 

54

hladina hluku

db(A)

 

29

 

29

 

29

 

29

 

29

 

za?sobni?k TU?V

HWS-

technicke? u?daje

1501CSHM3-E

za?sobni?k TU?V

2101CSHM3-E

za?sobni?k TU?V

3001CSHM3-E

objem

litre 150 210 300

maxima?lna teplota vody

°C 75 75 75

elektricke? vykurovanie

kW 2,75 2,75 2,75

elektricke? napa?janie

 

1-fa?zove 230V

1-fa?zove 230V

1-fa?zove 230V

vy?ška

mm

 

1090 1474 2040

priemer

mm 550 550 550

materia?l

 

ušlachtila? oceľ

ušlachtila? oceľ

ušlachtila? oceľ

 

 

pri?slušenstvo

model

funkcia

TCB-PCIN3E

spúšťací signa?l pre externy? ohrievač?, vy?stup pre chybove? hla?senia, vy?stup pre preva?dzkove? hla?senia kompresoru

TCB-PCM03E

vstup pre externy? termostat, umiestneny? v miestnosti, vstup pre nu?dzovy? vypínač

 

Ku?renie:

vonkajšia teplota 7°C TK, 6°C FK, 35°C pri?vodna? teplota, ΔT = 5°C

chladenie:

vonkajšia teplota 35°C TK, 7°C pri?vodna? teplota, ΔT = 5°C

rozvody chladiva:

dĺžka 7,5 m resp. bez prevy?šenia medzi vnu?tornou a vonkajšou jednotkou

hladina hluku:

merana? vo vzdialenosti 1 m od vonkajšej jednotky

 

ESTIA - Typy inštalácii