Hrachova 4
Tel.:+421 948_ 009 823
Biskupa Kondého 4577/18
Tel.:+421 948_ 009 534
Ul. práce č.4933
Tel.:+421 948_ 797 316
Rybárska 37
Tel.:+421 948_ 446 876
 
Tel.:+43 676_ 423 4645
Botanická 606/24
Tel.:+420 721_ 752 936
SERVIS KATALÓGY NA STIAHNUTIE CENOVÁ KALKULÁCIA PARTNERSKÁ ZÓNA NEWSLETTER

Stropné chladenie

Princíp stropného chladenia

Ľudské telo odovzdáva teplo konvekciou (10%), vyparovaním (30%), a predovšetkým sálaním (viac ako 50%)

Obr.1 – Tepelný režim človeka

Plocha Vykurovanie Max. teplota povrchu Chladenie Min. teplota povrchu
Podlaha 70 W/m2 29 °C 25 W/m2 20 °C
Stena 100 W/m2
35 °C 60 W/m2 19 °C
Strop 45W/m2 29 °C 60 W/m2 +2 °C nad nosným bodom


Obr.2- Orientačné hodnoty špecifických výkonov a maximálnych, resp. minimálnych povrchových teplôt pri vykurovaní, resp. chladení

Klasické klimatizačné systémy odbúravajú vznikajúci pocit tepla prúdením studeného vzduchu (konvekciou). Prináša to nasledujúce negatívne efekty:

 • zvýšená hlučnosť
 • prívod príliš chladného vzduchu
 • nepríjemný prievan

Princíp tohto chladenia spočíva vo veľkoplošnom chladení stropom pomocou chladiacej vody cirkulujúcej v zabudovaných rozvodných rúrkach REHAU. Výmena energie (t.j. ochladzovanie) na rozdiel od klasickej klimatizácie potom prebieha medzi všetkými teplejším objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela, sálaním na chladiacu plochu - strop. Teplota stropu by kvôli nežiaducej kondenzácii nemala poklesnúť pod teplotu rosného bodu (premenlivá hodnota, obvykle v našich podmienkach medzi 15-19°C)

Toto jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort, pretože dokáže odbúrať teplo pre ľudský organizmus najprirodzenejším spôsobom - sálaním. Stropné chladenie predstavuje aj v porovnaní s inými spôsobmi plošného chladenia (podlahou, stenou) najvyšší štandard pohody. Spomeňte si, ako príjemne sa počas horúčav cítite v starých masívnych stavbách s chladnými stenami a stropmi.

Výhody plošného chladenia

 • Vysoký komfort v lete
 • Výrazná úspora prevádzkových nákladov
 • Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru
 • Žiadne vírenie prachu
 • Žiadne nepríjemné prúdenia studeného vzduchu pri chladení
 • Úplne bezhlučná prevádzka

 

PLOŠNÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE
MAXIMÁLNA POHODA V KAŽDOM ROČNOM OBDOBÍ

Zemská klíma sa citeľne mení. Ukazuje sa to v posledných rokoch značným nárastom teplôt, napr. júl 2006 označili klimatológovia ako najteplejší od roku 1761 a ďalší nárast je vo výhľade. Klimatické zmeny budú mať výrazný vplyv aj na techniku budov, ktorej cieľom bude zabezpečiť optimálnu tepelnú pohodu nielen počas vykurovacej sezóny, ale aj počas horúceho leta. Chladenie sa podobne ako v automobiloch stane nevyhnutnou súčasťou výstavby rodinných domov, bytov alebo administratívnych priestorov.


REHAU tieto tendencie včas rozpoznalo a vyvinulo kompletný systém pre vykurovanie a chladenie, ktorý
sa skladá z týchto súčastí:

Stropné chladenie a vykurovanie
Podlahové vykurovanie a chladenie
Inteligentná regulácia pre vykurovanie a chladenie

STROPNÉ CHLADENIE
VÝNIMOČNÝ POCIT JEMNÉHO CHLADU

Najkomfortnejším riešením pre chladenie je inštalácia stropného systému, ktorý predstavuje pre rozumne
navrhnuté stavby plnohodnotný chladiaci systém. Pocit jemného chladu bez prievanu je jedinečný a veľmi príjemný. Strop poskytuje spravidla dostatok chladiacej plochy a zároveň najvyšší výkon spomedzi plošných chladení. Pre vykurovanie je strop rovnako vhodný, ako plnohodnotný systém ho však možno kvôli obmedzenému výkonu odporučiť len do nízkoenergických stavieb, preto sa stropné chladenie často kombinuje s podlahovým vykurovaním.


Prehľad systémov stropného chladenia REHAU:


Suchý systém vo forme
prefabrikovaného
sadrokartónového podhľadu

Mokrý systém vo forme
rúrkového roštu aplikovaného
pod omietku
 

Mokrý systém integrovaný
priamo v monolitickej
betónovej platni
 

Systém temperovania
betónového jadra BKT
s dôrazom na kumuláciu
 


STROPNÉ SÁLAVÉ SYSTÉMY REHAU
INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE PRE VÁŠ KOMFORT

Stropná plocha v mokrom vyhotovení

Rúrky RAUTHERM S 10,1 x 1 mm sú upevnené do húževnatých fixačných líšt a následne prekryté vrstvou omietky v hrúbke cca 10 mm. Pre skladbu a omietky stropného systému platia podobné zásady ako pre stenové vykurovanie / chladenie. Prívodné potrubia v dimenzii 17 alebo 20 mm možno viesť v omietke, prípadne drážkach alebo priamo v podlahe nad stropom. Predstavuje ideálny systém pre plošné chladenie, ak nie je vyžadovaný podhľad. Ponúka maximálny výkon, výborné využitie dostupnej stropnej plochy a priaznivý pomer ceny a výkonu.

Obr.3 - Stropné chladenie v mokrej konštrukcii počas montáže a omietania


Stropná plocha v suchom vyhotovení

Systém sa vytvorí pomocou prefabrikovaných sadrokartónových dosiek s integrovanými rúrkami RAUTHERM S 10,1 x 1 mm. Je to veľmi vhodná alternatíva pre miestnosti s podhľadmi, šikmé plochy a stavby postavené suchým procesom. Prívodné potrubia väčších dimenzií sa vedú v medzipriestore podhľadu, jednotlivé dosky sú zapojené podľa Tichelmannovho princípu. Spoje sú vytvorené pomocou miliónkrát overenej techniky násuvnej objímky.

Obr.4 - Stropné chladenie v suchej konštrukcii počas montáže


Montáž sa uskutočňuje na raster z drevených alebo oceľových profilov. Skrutky sa montujú do predvŕtaných dier, čím sa zabráni poškodeniu integrovaných rúrok. Jednotlivé dosky je nutné uložiť tak, aby sa zamedzilo krížovým škáram. Chladiace stropné dosky REHAU majú šírku 1250 mm a sú dostupné v dĺžkach 500, 1000, 1500 a 2000 mm. Na dokonalejšie usmernenie výkonu sú dosky vybavené ďalšou izoláciou z PST v hrúbke 15 mm. Prázdne miesta
možno vyplniť bežným sadrokartónom s hrúbkou 15 mm, v mieste upevnenia v dvojitej hrúbke.


Obr.5 - Príprava spoja s násuvnou objímko

Obr.6 - Hotový 100 % spoj s 10-ročnou zárukou


Výhody stropného chladenia svedčia za seba:

 • maximálny komfort pri chladení
 • vysoký špecifický výkon chladenia
 • energeticky úsporný systém
 • architektonická voľnosť priestorov bez vykurovacích telies
 • Garancia REHAU 10 rokov
   

Obr.7 – Rez stropnou doskou

Obr.8 - Stropné dosky v 4 veľkostiach


Stropné chladenie integrované v betóne

V prípade, že je vaša stavba vybavená monolitickými betónovými stropmi, veľmi hospodárnym a zároveň komfortným riešením je integrovať stropné chladenie priamo do tejto masívnej konštrukcie. Rúrky RAUTHERM S 17 x 2 mm z PE-Xa sú v tomto prípade umiestnené v okolí spodnej výstuže. Aplikácia si vyžaduje posúdenie statikom. Výhodou tohto riešenia sú minimálne dodatočné investície, ktoré sú však vyvážené mierne nižšími výkonmi a vyššou zotrvačnosťou. Výborné skúsenosti užívateľov s týmto systémom však potvrdzujú jeho opodstatnenosť tak pri stredných a veľkých budovách, ako aj pri rodinných domoch.

 
 

Temperovanie betónového jadra BKT

BKT predstavuje špecifickú alternatívu stropných systémov integrovaného v masívnych konštrukciách. Podstatná je pri
ňom práve akumulačná schopnosť masívnych dielcov, ktoré systém BKT odlišujú od klasických chladiacich stropov rýchlo
reagujúcich na vznikajúce tepelné záťaže. BKT naopak stavia na možnosti akumulácie a skladovania chladu alebo tepla, nabíjanie prebieha dlhší čas hlavne v nočných hodinách. Využíva sa tak napríklad lacnejší nočný prúd, chladnejší nočný vzduch na chladenie a zároveň je možné dimenzovať zdroj chladu podstatne skromnejšie. Počas nasledujúceho dňa masívna konštrukcia odčerpáva tepelné záťaže alebo podporuje vykurovanie. Tento progresívny systém sa úspešne využíva v stovkách stredných a väčších administratívnych budov po celej Európe.

Regulácia plošného chladenia

Nevyhnutným komponentom plošného chladenia je regulácia, ktorá popri zabezpečení komfortu zamedzí neželanému oroseniu, a tak znehodnoteniu chladených plôch. REHAU ponúka ucelený systém inteligentnej regulácie pre vykurovanie / chladenie, ktorá zabezpečí priestorovú reguláciu, ovládanie zdroja tepla, zdroja chladu, ventilov a čerpadiel a samozrejme zabráni kondenzácii. V jednoduchšom prevedení regulácia pomocou čidiel rosného bodu odstaví pri
hroziacej kondenzácii chladenie konkrétneho okruhu.

Prosím, vyplňte svoje meno, telefón, e-mail a vyberte si, ktorý tovar Vás zaujíma a my sa Vám ozveme.

Mám záujem o tento produkt:
Reload Image
 
<< Späť