Hrachova 4
Tel.:+421 948_ 009 823
Biskupa Kondého 4577/18
Tel.:+421 948_ 009 534
Ul. práce č.4933
Tel.:+421 948_ 797 316
Rybárska 37
Tel.:+421 948_ 446 876
 
Tel.:+43 676_ 423 4645
Botanická 606/24
Tel.:+420 721_ 752 936
SERVIS KATALÓGY NA STIAHNUTIE CENOVÁ KALKULÁCIA PARTNERSKÁ ZÓNA NEWSLETTER

Ako funguje klimatizácia?

Tento proces vyžaduje vnútornú jednotku, vonkajšiu jednotku a medené potrubie, ktoré ich prepojí. Potrubím prúdi medzi oboma jednotkami chladivo. Je to práve chladivo, ktoré absorbuje energiu v jednej jednotke a odovzdá ju v jednotke druhej.

Chladiaci režim

1. Vnútorná jednotka
Ventilátor fúka teplý vnútorný vzduch cez výmenník tepla, ktorým prúdi chladivo. Chladivo sa vyparí a tým absorbuje teplo z vnútorného vzduchu. Ochladený vzduch je potom vyfukovaný do miestnosti.

2. Medené potrubie
Chladivo prúdi cez vnútornú a vonkajšiu jednotku prostredníctvom medeného potrubia a takto transportuje teplo.

3. Vonkajšia jednotka
Pary chladiva sa pomocou kompresora stlačia a chladivo sa skvapalní. Pri skvapalnení sa vo výmenníku uvoľní teplo odobraté z vnútorného vzduchu, ktoré sa odvedie prostredníctvom vonkajšieho vzduchu za pomoci ventilátora.

<< Späť