Hrachova 4
Tel.:+421 948_ 009 823
Biskupa Kondého 4577/18
Tel.:+421 948_ 009 534
Ul. práce č.4933
Tel.:+421 948_ 797 316
Rybárska 37
Tel.:+421 948_ 446 876
 
Tel.:+43 676_ 423 4645
Botanická 606/24
Tel.:+420 721_ 752 936
SERVIS KATALÓGY NA STIAHNUTIE CENOVÁ KALKULÁCIA PARTNERSKÁ ZÓNA NEWSLETTER

Rekuperačné centrum

www.rekuperacnecentrum.sk

Vetracie zariadenia zvyšujú komfort, znižujú náklady na energiu pre vykurovanie a chráni účinne substanciu budovy. A to nielen v dobre izolovaných novostavbách, ale aj u starších
nehnuteľností. Firma NAJ KLIMA s.r.o ponúka širokú paletu na mieru upravených riešenie,
ktoré sú vhodné pre každé použitie. Od nízkoenergetického alebo pasívneho domu až
ku konvenčnej novostavbe a sanáciu starých stavieb. Pritom prejavujú zariadenia obdivuhodnú mnohostrannosť.

REKUPERÁCIA

Čo to vlastne je rekuperácia

Riadené vetranie, rekuperácia alebo spätné získavanie tepla je dej pri ktorom sa do budovy privádza čerstvý vzduch ktorý je predhrievaný teplom získaným z odpadového vzduchu ktorý sa z budovy odvádza. Takto teplý vzduch nieje bez úžitku vypustený pri vetraní, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá časť svojho tepla čerstvému vzduchu.

Účinnosť rekuperácie

Účinnosť rekuperácie by sme mohli rozdeliť do troch kategórii. A to:

 • Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna. Teplý vzduch je odvádzaný oknom do priestoru a čerstvý vzduch je privádzaný do miestnosti ktorá postupne vplyvom chladu z čerstvého vzduchu chladne až na teplotu exteriéru. A to nás núti trochu si prikúriť = zvýšiť si účet za plyn/elektrinu.
 • 100 % účinnosť je technicky nemožné ju dosiahnuť. Hovoríme o 100 % využití tepla odchádzajúceho vzduchu. To znamená, že čerstvý vzduch by sa ohrial na teplotu interiéru a tým pádom by sme vetrali bez straty tepla.
 • Reálna účinnosť sa u bežne dostupných rekuperačných jednotiek pohybuje od 30% do 90 %. Účinnosť nad 60% je považovaná za dobrú a účinnosť nad 80% je považovaná za špičkovú. Účinnosť rekuperácie závisí od veľkosti rekuperačnej jednotky, prietoku vzduchu a typu rekuperačného výmenníka.

Využitie rekuperácie

Rekuperačné výmenníky sa najčastejšie osádzajú priamo do vetracích jednotiek, takto je možné využiť rekuperáciu vo všetkých typoch budov (byty, rodinné domy, bazény, priemyselné objekty, občianske stavby) pri hygienicky nevyhnutnom vetraní. V poslednom období sa slovo „rekuperácia” skloňuje veľmi často a to z dôvodu neustáleho zvyšovanie cien za energie.
Výhodou rekuperačných jednotiek okrem iného je aj to, že sa dajú využiť aj v klimatizovaných priestoroch a to preto lebo rekuperácia tepla funguje ako pri odovzdávani tepla čerstvému vzduchu tak aj odovzdávani chladu klimatizáciou už vychladeného vzduchu čerstvému vzduchu.

Interná mikroklíma

Vzduch je pre ľudí životne dôležitý. Jedna osoba v závislosti na fyzickej aktivite spotrebuje 15 000 až 20 000 litrov vzduchu denne. Kvalita vzduchu výrazne ovplyvňuje zdravie a kvalitu života. Väčšina ľudí trávi v interiéri 70 až 90 % času. Kvalita vzduchu v interiéri je znižovaná výparmi z nábytku, stavebných materiálov, farebných náterov a rôznymi mikroorganizmami. V kuchyni, kúpelni či na toalete sa produkuje vlhkosť. Táto produkcia môže dosiahnuť až 4000 g v priebehu 24 hodín. Ďalšou nepríjemnosťou sú pachy. Sušenie prádla produkuje až 500 g za hodinu ľudský metabolizmus až 250 gramov za hodinu. Nedostatočné odvádzanie vlhkosti z vnútorných priestorov vytvára priaznivé podmienky pre roztoče a plesne. To môže viesť k narušeniu zdravia, poškodeniu stavebných materiálov a konštrukcie.

Úspora energie a zdravé vnútorné prostredie

Prijatie Kjotského protokolu z roku 1997 zaviazalo Slovenskú Republiku a ostatné štáty strednej a východnej Európy znížiť produkciu CO2 do roku 2012 o 8% oproti roku 1990. Hlavná úloha spočíva v znižovaní energetickej náročnosti budov. Zo zákona o energetickej hospodárnosti budov je povinná aj energetická certifikácia pri dokončení novostavby, väčšej rekonštrukcii, predaji či prenájme budovy. Aby budovy spĺňali energetické požiadavky sú maximálne tepelne izolované. Avšak výsledkom sú budovy bez prirodzeného prúdenia vzduchu. Ak niesu prijaté technické opatrenia dochádza k nežiadúcim efektom, ako vyplýva z nasledujúceho obrázku. Aby sa v tepelne izolovaných a utesnených dosiahli optimálne podmienky vnútornej mikroklímy, je nutné použiť riadené vetranie zo spätným získavaním tepla.

Riešením sú ED systémy pre riadené vetranie s rekuperáciou tepla. Modifikáciou sú ED systémy pre riadené vetranie s rekuperáciou a teplovzdušným vytápaním. Tieto systémy zásobujú byty/domy čerstvým vzduchom ktorý ma požadované parametre. Zároveň spätným získavaním tepla šetrí energiu a starajú sa o príjemné prostredie bez alergénov, prachu, hluku a to všetko pri optimálnej vlhkosti.

Systém rozvodu vzduchu ED Plano system

Ide o rozvody s plochého potrubia do podlahy, vyrobené z pozinkovaného plechu:

 • plochá a pevná konštrukcia pre uloženie pod vrchnú podlahovú vrstvu
 • spájanie pomocou vonkajších spojok pre vytvorenie hladkého vnútorného povrchu pre zaistenie nízkej tlakovej straty, pre   zamedzenie usádzania nečistôt a pre jednoduché čistenie
 • maximálny prietok vzduchu potrubím EDP 200x50mm je 140 m3/hod.

 

 

Systém rozvodu vzduchu ED Plano system

Ide o rozvody s plochého potrubia do podlahy, vyrobené z pozinkovaného plechu:

 • plochá a pevná konštrukcia pre uloženie pod vrchnú podlahovú vrstvu
 • spájanie pomocou vonkajších spojok pre vytvorenie hladkého vnútorného povrchu pre zaistenie nízkej tlakovej straty, pre zamedzenie usádzania nečistôt a pre jednoduché čistenie
 • maximálny prietok vzduchu potrubím EDP 200x50mm je 140 m3/hod.

Zemný vzduchový výmenník ED Geoflex

Zemný vzduchový výmenník výrazne zvyšuje účinnosť a efektívnosť vetracích zariadení so spätným získavaním tepla (rekuperáciou) – bez nároku na spotrebu energie.

Výhody

 • dodatočné predhriatie vzduchu bez nároku na potrebu energie v chladnom období (dodatočný ohrev je nutný iba pri extrémne nízkych vonkajších teplotách)
 • zabraňuje zamŕzaniu rekuperátora
 • príjemne chladenie počas teplých dní
 • ED Geoflex predstavuje sadu navzájom zladených komponentov


Funkcia

Zemný vzduchový výmenník využíva relatívne konštantnú teplotu zeminy cca 8 až 12 °C v hĺbke 1,8 metra v zemi. Z väčšou hĺbkou sa teplota v zemi zvyšuje a blíži sa ku konštante počas celého roka.

V chladnom období pri vonkajších teplotách pod 0°C predhrieva nasávaný vzduch takže vzduch ktorý prúdi do rekuperačnej jednotky ma vyššiu teplotu ako 0°C, čo zaručuje prevádzku bez rizika zamrznutia rekuperátora.

V teplom období pri vonkajších teplotách nad 22°C vzduchový výmenník ochladzuje nasávaný vzduch a tým citeľne znižuje teplotu vzduchu v interiéry.

V prechodnom období pri vonkajších teplotách od 0°C do 22°C je vzduch nasávaný mimo zemného výmenníka priamo zvonku. Prepínanie nasávania prebieha automaticky v závislosti na vonkajšej teplote (vonkajšie teplotné čidlo ktoré ovláda elektronickú prepínaciu klapku). Vonkajší vzduch preto vstupuje do rekuperačnej jednotky energeticky optimalizovaný, šetrí energiu a vo vnútornom priestore sa dosiahne príjemnejšia klíma.

EDF-SK-BOX-125/2x75
Stropný / stenový box prechodný (stropné koleno), pre tanierový ventil DN 125, záslepky a tanierové ventily niesu súčasťou dodávky.
22,08€
EDF-PK-BOX 150/2x75
Podlahový box prechodný (PK podlahové koleno), dvojitý prívod pre podlahové vyústenie DN 150mm (dlhé hrdlo sa skráti podľa potreby)
 22,48€
EDF-S-BOX-100/75
Stenový (stropný) kovový box pre tanierový ventil (plastový alebo kovový, nieje súčasťou dodávky)
19,87€
EDF-PL-BOX 160/75
Plochý rozvádzací box (PL plochý), 1x revízny otvor
72,84€
EDF-U-BOX 125/5x75
Univerzálny rozvádzací box (1xrevízny otvor), box je vybavený tlmičom hluku. Univerzálne prevedenie umožňuje namontovať rad hrdiel DN 75 na stenu alebo na čelo boxu.
EDF-U1-BOX 125/5x75 hrdlá iba na stene, EDF-U2-BOX 125/5x75 hrdlá len na čele.
116,39€
EDF-OK 200 set
Komplet pre odvod kondenzátu (obr_1). Krížový kus s čistiacim otvorom, súčasť setu na odvod kondenzátu (obr_2).
76,67€
EDF-PR 200-GEOFLEX
Stenový prechod z polypropylénu, dĺžka 344mm, dva tesniace krúžky súčasťou dodávky, prechod je nevhodný pre podložie zo spodnou tlakovou vodou.
207,45€
EDF-P-BOX-2x75
Podlahový box (P podlahový), dvojitý prívod, regulácia odstrihávaním magnetického pásika, podlahová mriežka a záslepky niesu súčasťou dodávky (na objednávku).
44,66€
EDF-SR-BOX-2x75
Stenový/stropný box rovný (SR stenový rovný), stenová mriežka a záslepky niesu súčasťou dodávky (na objednávku).
31,27€

 

Názov Cena
TWG - PRO - prechod na kruhové potrubie
na vyžiadanie

 Z oceľového pozinkovaného plechu. Prechod zo žalúzie na potrubie, žalúzia TWG nieje súčasťou dodávky.

Typ A B C ØE
TWG 160 150 185 220 9
TWG 200 190 225 260 9
TWG 250 240 275 310 9
TWG 315 305 340 375 9
 

 

Typ mm
A B C  ØD
TWG PRO 160/125 160 160 500 125
TWG PRO 160 160 160 500 160
TWG PRO 200/160 200 200 500 160
TWG PRO 200 200 200 500 200
TWG PRO 250/200 250 250 500 200
TWG PRO 250 250 250 500 250
TWG PRO 315 315 315 500 200

 

Názov Cena
OLG 90° - oblúk lisovaný s tesnením
od 7,94 €

 - tvarovka je vyrobená lisovaním

- vetranie, klimatizácia

- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Typ Ø prípravku
OLG 90-80 80
OLG 90-100 100
OLG 90-125 125
OLG 90-150 150
OLG 90-160 160
OLG  90-180 180
OLG 90-200 200

 

Názov Cena
OLG 60° - oblúk lisovaný s tesnením
na vyžiadanie

- tvarovka je vyrobená lisovaním

- vetranie, klimatizácia

- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Typ Ø prípravku
OLG 60-80 80
OLG 60-100 100
OLG 60-125 125
OLG 60-150 150
OLG 60-160 160
OLG 60-180 180
OLG 60-200 200

 

 

Názov Cena
OLG 45° - oblúk lisovaný s tesnením od 6,43 €

- tvarovka je vyrobená lisovaním

- vetranie, klimatizácia

- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Typ Ø prípravku
OLG 45-80 80
OLG 45-100 100
OLG 45-125 125
OLG 45-150 150
OLG 45-160 160
OLG 45-180 180
OLG 45-200 200

 

Názov Cena
OLG 30° - oblúk lisovaný s tesnením
na vyžiadanie

- tvarovka je vyrobená lisovaním

- vetranie, klimatizácia

- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Typ Ø prípravku
OLG 30-80 80
OLG 30-100 100
OLG 30-125 125
OLG 30-150 150
OLG 30-160 160
OLG 30-180 180
OLG 30-200 200

 

Názov Cena
OJLG 90° - odbočka jednostranná s tesnením 
od 11,72 €

- tvarovka je vyrobená lisovaním

- vetranie, klimatizácia

- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Ød 100 125 140 160
80 o o o o
100 o o o o
125 - o o o
140 - - o o
160 - - - o
         
Ød 200 225 250 315
80 o o o o
100 o o o o
125 o o o o
140 o o o o
160 o o o o
180 o o o o
200 o o o o

 

Názov Cena
ODLG 90° - odbočka obojstranná s tesnením    
na vyžiadanie         

- tvarovka je vyrobená lisovaním

- vetranie, klimatizácia

- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Ød 100 125 140 160
80 o o o o
100 o o o o
125 - o o o
140 - - o o
160 - - - o
         
Ød 200 225 250 315
80 - - - -
100 o - - o
125 o o o o
140 o o o o
160 o o o o
180 o o o o
200 o o o o

 

Názov Cena
PROL – prechod osový krátky
od 5,33 €

- tvarovka je vyrobená lisovaním

- vetranie, klimatizácia

- spojenie s potrubím samoreznými skrutkami

Ød 100 125 140 160
80 o o o o
100 o o o o
125 - o o o
140 - - o o
160 - - - o
         
Ød 200 225 250 315
80 o o o o
100 o o o o
125 o o o o
140 o o o o
160 o o o o
180 o o o o
200 o o o o

 

Názov Cena
MSK – ručná škrtiaca klapka univerzál od 17,69 €

- univerzálna klapka, všetky typy je možné ovládať pákou alebo po jej demontáži a nainštalovať servopohon

- prevedenie pre kruhové potrubie

- regulácia 0 – 100% pri uhle otočenia 0 – 90°

 

Ød1 (mm) 80 100 125 150 160 180 200 250 315
l1 (mm) 120 120 120 120 170 170 170 130 230
l2 (mm) 40 40 40 40 40 40 40 60 60

 

Názov Cena
MSK MIX – zmiešavacia klapka
na vyžiadanie

- prevedenie pre kruhové potrubie

- klapka je vhodná na zmiešavanie na prívod malých prívodných jednotiek alebo rekuperačných jednotiek

- klapka na servopohon

 

 

Ød1 (mm) 125 160 200 250 315
Ød2 (mm) 125 160 200 250 315
l1 (mm) 350 400 450 550 660

 

Názov Cena
MAA – tlmič hluku pre kruhové potrubie
40,88 €

- plášť tlmiča je z galvanizovaného plechu

- umožňuje dosiahnuť značný útlm hluku

- jednoduchá inštalácia

- je možné pripojiť viac tlmičov dohromady pre dosiahnutie extrémne dobrého potlačenia hluku

- tlaková strata tlmiča sa uvažuje vo výške 2 násobku tlakovej straty hladkého potrubia

 

Typ A Ød ØD hmot. útlm dB vo frekvenčnom pásme (Hz)
(mm) (mm) (mm) (kg) 125 250 500 1 K 2 K  4 K 8 K
MAA 100 900 100 200 8,1 3 16 29 53 47 39 24
MAA 125 900 125 224 8,2 3 16 29 53 47 39 24
MAA 160 900 160 260 9,5 4 12 27 46 51 29 20
MAA 200 900 200 315 12,1 4 10 25 32 40 24 18
MAA 250 900 250 355 13,9 2 8 22 37 34 18 16
MAA 315 900 315 450 22,4 3 9 17 25 20 14 13


 

 

Názov Cena
MSKM MIX 160, MSKM MIX 200
na vyžiadanie

Smerovacia klapka so servopohonom a automatickou reguláciou prepínania satia a zemného výmenníka, s čidlom a nastaviteľnou teplotou.

 

Typ Ød1 (mm) Ød3 (mm) l1 (mm)
MSK MIX 160 160 160 400
MSK MIX 200 200 200 450Názov Cena
RSKW – veľmi tesná spätná klapka
od 19,94 €    

- vsuvná do kruhového potrubia

- prevedenie s magnetom, samoťažné

- vyrobená z plastu

- inštalácia prednostne zvisle

 

Typ ØA D
RSKW 100 98 20
RSKW 125 123 20
RSKW 160 157 20

 

Názov Cena
RSK – spätná klapka od 6,52 €

Motýľova spätná klapka pre kruhové potrubie. Vyrobená z galvanizovanej ocele. Inštalácia iba s osou zvislo vo vodorovnom potrubí.

 

Typ ØA D B C
RSK 100 100 80 35 31
RSK 125 125 100 45 43
RSK 160 160 120 55 53
RSK 200 200 140 65 63
RSK 250 250 140 65 63
RSK 315 315 140 65 63


 

Názov Cena
EDF-VHL 200/315 130,47 €

Hlavica vonkajšieho nasávacieho stĺpa k zasunutiu do potrubia Spiro 200.

 

ØD d H prierez m2 hmot. (kg)
315 200 250 0,1 2,9

 

Názov Cena
´EDF- filter 200 26,28 €


Kužeľový filter určený na zasunutie do vonkajšieho nasávacieho stĺpu pod hlavicu EDF – VHL 200/315. Pre upevnenie filtra v nasávacom stĺpe respektíve potrubí Spiro, je nutné zo samorezných skrutiek zaskrutkovaných cez potrubie s priestorovým umiestnením 120° vytvoriť zarážky, na ktoré dosadne rámček filtra a znemožní jeho prepadnutie do potrubia.

 

Názov Cena
Potrubie Spiro od 3,98 €

Potrubie spiro na zostavenie vonkajšieho nasávacieho stĺpa, zemný výmenník svojimi rozmermi vyhovuje pre zasunie potrubia Spiro 200.

 


 

Názov Cena
SONOFLEX MO od 5,75 €


Veľmi odolná ohybná Al laminátová hadica s vnútorným usporiadaním ako Aluflex MO, s tepelnou a hlukovou izoláciou z vrstvy minerálnej vaty hrúbky 25mm, 16 kg/m3, Vnútorná hadica je perforovaná ako tlmič hluku. Konštrukcia obsahuje paro-tesnú zábranu k zabráneniu kondenzácie v hlukovej izolácii.

- silné zníženie hlučnosti pri vetracích a klimatizačných zariadeniach, pri tepelných čerpadlách

- štandardná dĺžka 10 m, v kartóne stlačené na 1,2 m

- maximálna rýchlosť vzduchu 15 m/sRada priemerov


 

Názov Cena
TERMOFLEX MO od 5,40 €

Veľmi ohybná Al laminátová hadica s vnútorným usporiadaním ako Asuflex MO, s tepelnou izoláciou s vrstvy minerálnej vaty hrúbky 25mm, 16 kg/m3.

- zníženie tepelných strát

- štandardná dĺžka 10m, v kartóne stlačené na 1,15m

- maximálna rýchlosť vzduchu 25m/s

Rada priemerov

82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630 

Názov Cena
ALUFLEX MO od 1,92 €

Veľmi ohybná Al laminátová hadica s kostrou z oceľového drôtu, špirálovo vinutím medzi dvoma vrstvami viacvrstvového Al laminátu.

Rada priemerov

76 82 102 127 152 160 180 203 229 254 305 315 356 406 457 508 560 630 

Názov Cena
SEMIFLEX od 1,67 €

Polotuhá ohybná hadica z Al fólie o sile 0,12 mm, falcovanie mimoriadne pevným viacnásobným zámkom Tripllock.

- pre mechanické vetracie a klimatické vedenia

- pre odťah dymu a prachu

- silne mechanicky odolná

- prevádzková teplota -30 až + 200°C

- maximálny tlak 2 kPa

- hadice niesú vhodné pre vložkovanie komínov a odťah spalín

Rada priemerov

80 90 100 110 125 140 150 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500

Názov Cena
ED Flex 75/63 PRO, 50m = 158,35 € ED Flex 75/61 LT 50m = 97,63 €

Flexibilné PE potrubie špeciálne navrhnuté pre ventilačné aplikácie, vo vnútri hladký povrch pre jednoduché čistenie, 100% bez zápachu. Doporučený polomer ohybu viď tabuľka.

 

Typ ØA ØD R ohyb
ED Flex 75/63 PRO 63 75 3D
ED Flex 75/61 LT 61 75 3D


 

Názov Cena
ED Geoflex 200/175 35m = 972,09 €

Flexibilné PE potrubie špeciálne navrhnuté pre uloženie zemných výmenníkov s prívodom vzduchu do vetracích systémov, vo vnútri hladký povrch pre jednoduchšie čistenie, 100% bez zápachu. Vnútorný priemer potrubia je Ø175mm vonkajší Ø200mm, dĺžka 35m v jednom balení. Doporučený polomer ohybu je 6xD (cca 1,2m).

 
Rekuperačné jednotky

 

Jednotka pre vetranie, vytápanie a chladenie rodinných domov a menších kancelárskych priestorov

Typ Otáčky max. prietok
[m3/h]
hluk *
[dB(A)]
ventilátory
[W]
topenie/ chladenie
[kW]
napätie
[V]
max. teplota
[°C]
Hmotnosť
[kg]
EHR max. 270 50 160 - 230 40 25
2
7
5
min. 60 32 14 - - - -
HP5 max. 1800 55 370 5/5 a 8/7 400 40 55


* akustický tlak vo vzdialenosti 1,5 m pri maximálnych otáčkach na odvode

Názov Cena
EHR 275 Ekonovent HP5 od 6 585.17 €


Viac informácie o produkte


 Technické parametre

Skriňa
Skriňa vetracej jednotky aj dielu pre chladenie a topenie je tvorená plášťom z lakovaného oceľového plechu. Čelo vetracej jednoty EHR je vybavené schránkou pre diaľkové ovládače vetrania s rekuperáciou. Predný diel tepelného čerpadla HP5 umožňuje prístup k regulátoru topenia a chladenia. Tepelné čerpadlo HP5 je rozmerovo prispôsobené pre priamou montáž pod rekuperačnú jednotku EHR 275 Ekonovent. Na  hornej časti skrine EHR sú umiestnene hrdlá pre prívod a  odvod čerstvého a  odpadového vzduchu. Zo spodnej časti skrine tepelného čerpadla HP5 sú vyvedené hrdlá pre cirkulujúci vzduch. Odvod kondenzátu z vetracej jednotky tepelného čerpadla je prepojený v spodnej skrini do spoločného zberača.
Ventilátor
Na výtlaku a saní je vetracia jednotka vybavená radiálnymi ventilátormi s EC motormi a obežnými kolesami s vysokou účinnosťou. Jednotka HP je vybavená nízkotlakovým radiálnym ventilátorom s nízkou hlučností.
Filter
Na saní je vetracia jednotka EHR vybavená doskovými filtrami triedy G3 a  F5, na výtlaku doskovým filtrom triedy G3. Cirkulačná jednotka tepelného čerpadla HP5 má na prívode filtre triedy G4. Výmena sa vykonáva podľa potreby.
El. pripojenie
Vetracia jednotka EHR sa pripája k sieti 230V, 50Hz a je zapojená pomocou pohyblivého káblu do rozvodnej skrine jednotky HP5. Jednotka HP5 sa pripája na sieť 230V, 50Hz, alebo 400V, 50Hz ak je vybavená bivalentným elektrickým zdrojom.
Regulácia
Vetracia jednotka EHR sa dodáva spolu s elektronickým regulátorom, ktorým sa ovláda automatický by-pass, nastavuje sa množstvo privádzaného vzduchu a  časové režimy pre každý deň v týždni. Bezdrôtové diaľkové ovládanie regulátora má displej z tekutých kryštálov a je určené k montáži na stenu. Ku každej jednotke sa dodávajú ďalšie samostatné nezávislé diaľkové bezdrôtové ovládače pre nárazové vetranie (WC, kúpelne, obývacej izby, atd.). Celkom je možné pripojiť maximálne 10 diaľkových ovládačov, ktoré umožní iba časovo oneskorené zvýšenie prietoku. Dosah ovládačov je cca 150 m s priamou viditeľnosťou. Regulácia tepelného čerpadla HP5 sa vykonáva samostatným regulátorom, ktorý umožňuje nastaviť požadovanú teplotu v miestnosti a automatický režim chladenia alebo topenia, ďalej umožňuje časové režimy pre každý deň v týždni. Regulátory pre vetranie a  topenie/chladenie sú nezávislé.
Montáž
T&epelné čerpadlo pre chladenie a topenie sa montuje spolu s rekuperačnou jednotkou EHR vertikálne na  stenu alebo na typovú stoličku, tak aby bolo možné napojiť kondenzačný vývod cez sifón do odpadu. Vzhľadom k hmotnosti a možnosti prenosu vibrácií sa doporučuje montáž na stoličku. Prívody chladiva do výparníka v spodnom dieli HP5 sú umiestnené na zadnej hornej časti skrine. Maximálna dĺžka prepojenia HP5 a vonkajšej kondenzačnej jednotky vrátane výškového rozdielu sú uvedené v technickej dokumentácii dodávané s HP5.
Informácie
Tepelné čerpadlo HP5 je typu vzduch/vzduch, ktorým je možné rozšíriť rekuperačné jednotky EHR (so zabudovaným automatickým obtokom). Týmto rozšírením získa užívateľ kompletnú jednotku s topením/chladením a rekuperáciou, s plne automatickou reguláciou a jednoduchou obsluhou. Tepelné čerpadlo HP5 je vybavené elektrickým ohrievačom 3,7 kW pre núdzové vytápanie v prípade poruchy tepelného čerpadla alebo pre dotápanie pri extrémnych teplotných podmienkach. Nadštandardný vetrací systém pre rodinné domy alebo menšie kancelárske priestory.
Pokyny
Pre správnou funkciu HP5 je potreba vymeniť filter najmenej každý rok. Výmenu vykonáva servisný technik.

 

Vetracia jednotka pre rodinné domy s rekuperáciou tepla

 


 

Typ Otáčky max. prietok
[m3/h]
akustický tlak *
[dB(A)]
príkon
[W]
prúd
[A]

 
napätie
[V]
max. teplota
[°C]
Hmotnosť
[kg]
EHR max. 375 50 160 0,89 230 40 25
2 stred. 220 38 44 0,29      
8
0
A
K
O
R

min. 100 31 14 0,09      

 

Názov Cena
EHR 280 H Akor od 1 706.96 €

 

Viac informácie o produkte
 

Skriňa
Skriňa je vyrobená z polypropylénu. Skriňa je určená k montáži na stenu a je treba počítať s manipulačným priestorom pred jednotkou pre čistenie a výmenu filtra. S jednotkou sa dodáva stenový montážny rám z pozinkovanej ocele. Prípojné hrdlá majú vnútorní rozmer 150 a vonkajší 180 mm. Hrdlá sú umiestnené na vrchu a spodku jednotky. Vedľa hrdla vonkajšieho vzduchu je otvor protimrázovej klapky. Kondenzát je vyvedený vývodkou o priemere 40 mm, ktorá je umiestnená na spodku skrine.
Ventilátor
Na výtlaku a saní je vetracia jednotka vybavená radiálnymi ventilátormi s EC motormi a s dozadu zahnutými lopatkami.
Motor
Motory sú jednosmerné s vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou. Transformátor je súčasťou jednotky, takže prívodné napätie je bežné sieťové 230V, 50 Hz. Krytie IP 31.
Rekuperácia
Protiprúdový doskový výmenník je z polypropylénu s účinnosťou v rozsahu 90 až 97 %. Výmenník je prístupný po otvorení predného veka jednotky. Pre letnú prevádzku je jednotka vybavená automatickým obtokom výmenníka.
Filter
Na satie a výtlak sú jednoducho vymeniteľné doskové filtre triedy G4. Prístup k výmenníku je po otvorení čelného veka jednoty. Alternatívne možno doplniť filter F5 alebo peľový F7.
El. pripojenie
Pri verzii RF je z jednotky vyvedený trojžilový pripájací kábel ukončený vidlicou do zásuvky. Z jednotky Standard je vyvedený päťžilový kábel.
Regulácia otáčok
V grafe je znázornené továrenské nastavenie otáčok, tie je po montáži prispôsobiť podľa potreby. Jednotka je vybavená dvoma potenciometrami, ktorými je možné nastaviť hodnotu vysokých a nízkych otáčok. Stredné otáčky sú potom priemerom hodnoty vysokých a nízkych otáčok. Pre najvyššie otáčky je možné u prevedení RF nastaviť dobeh od 10, 20 alebo 30 min. EHR 280 H Akor RF – s jednotkou sa dodáva bezdrôtový prepínač otáčok pracujúci na frekvencii 868 MHz s maximálnym dosahom 100 m vo voľnom priestore. EHR 280 H Akor Standard – jednotka je vybavená 5 žilovým káblom a ovládanie sa vykonáva prepínačom SA1-3V (alebo podobným). U tohto prevedenia je možné použiť pre nezávislé spúšťanie najvyšších otáčok čidlo kvality vzduchu SQA, čidlo vlhkosti HYG2, izbový termostat alebo programovateľný časový spínač DT4, ktoré privedú fázové napätie z rovnaké napájacie fázy na ovládaciu svorku (toto riešenie je zákaznícke a nieje súčasťou dodávky). Plná funkcia mikroprocesorovej regulácie nastáva 24 hod. po zapnutí a ustálení parametrov.
Ochrana proti mrazu
Jednotka je vybavená automatickou ochranou proti mrazu, ktorá v prípade nebezpečia námrazy výmenníka najskôr obmedzuje otáčky prívodného ventilátora, pokiaľ nebezpečie trvá, otvára protimrazovoú klapku, ktorou sa časť vzduchu privádza z okolia jednotky. Pre správnu funkciu protimrazovej klapky je nutná inštalácia jednotky v miestnostiach s teplotou aspoň 5ºC.
Regulácia teploty
Jednotka je vybavená automatickým obtokom výmenníka. V letnom období je vzduch v jednotke vedený obtokom mimo výmenník, čím dochádza k úspore energie.
Hluk
Akustický výkon pre vybrané štyri pracovné body je uvedený v tabuľke.
Montáž
Iba vo zvislej polohe s voľným priestorom pred jednotkou, aby bolo možné otvoriť veko a vybrať filtre alebo výmenník pre čistenie. Súčasťou dodávky je oceľový obvodový rám. Pripojenie odvodu kondenzátu sa vykoná cez sifónový pachový uzáver na odpadové vedenie nebo dažďový zvod.
Informácie
Jednotka pre vetranie rodinných domov. Malá ľahká kompaktná jednotka určená pre montáž na stenu. Elektronická regulácia s bezdrôtovým ovládačom a časovým dobehom je súčasťou dodávky. Obsahuje protiprúdový výmenník s vysokou účinnosťou spätného získavania tepla (90–97%) a trojotáčkové ventilátory s nízkou spotrebou. Jednotka je určená pre trvalú prevádzku.
Pokyny
Vzhľadom k vysokej účinnosti výmenníku sa doplnkový ohrievač nepoužíva. Malé straty vetraním pokryje topný systém domu. Okrem nastavenia rýchlosti po montáži, nevyžaduje jednotka žiadne ďalšie nastavovanie. Nároky na užívateľa sú minimálne, ovládanie rýchlosti v troch stupňoch a občasné čistenie. Čistenie filtrov sa doporučuje štyrikrát ročne, čistenie výmenníku raz za šesť rokov, výmena filtrov raz ročne. Pri projekcii rekuperačných jednotiek EHR Akor a ich použití v objektoch s plynovými spotrebičmi kat. B (plynové kotly a ohrievače vody s otvorenou komorou) alebo so zariadeniami s otvoreným ohniskom na pevné či kvapalné palivá s odťahom spalín do komína je nutné dbať na príslušné odborné normy a zákonné ustanovenia. Vetranie musí taktiež zodpovedať predpisom požiarnej bezpečnosti stavieb a nesmie byť v rozpore s požiarnymi predpismi.


Modré krivky grafu predstavujú továrenské nastavenia. Po inštalácii je možné hodnoty otáčok meniť v naznačenom pásme (viď Regulácia otáčok)

 

Jednotka pre vetranie, vytápanie a chladenie

Typ Otáčky max. prietok
[m3/h]
akustický tlak *
[dB(A)]
ventilátory
[W
]
topenie/ chladanie napätie
[V]
max. teplota
[°C]
Hmotnosť
[kg]
EHR max. 325 35,3 198 - 230 40 45

3
2
5

min. 60 22,9 14 - - - -
HP5 max. 1800 55 370 5/5a8/7 400 40 55

* hodnota akustického tlaku do okolia, potrubie pripojené, vzdialenosť 3 m

Názov Cena
EHR 325 Ekonovent HP5 2 832.23

 

Skriňa
Skriňa vetracej jednotky je z lakovaného plechu, izolácia z PP. Čelo vetracej jednoty EHR je vybavené schránkou pre diaľkové ovládače vetranie s rekuperáciou. Skriňa HP5 je z panelu izolovaného čadičovou vatou 50 mm. Predný diel tepelného čerpadla HP5 umožňuje prístup k regulátoru topenia a chladenia. Tepelné čerpadlo HP5 je rozmerovo prispôsobené pre priamu montáž pod rekuperačnú jednotku EHR 325, ktorá injektuje čerstvý vzduch do cirkulačnej jednotky. Odvody kondenzátu z vetracej jednotky a tepelného čerpadla sú prepojené v spodnej skrini do spoločného zberača.
Ventilátor
Na výtlaku a saní je vetracia jednotka vybavená radiálnymi ventilátormi s EC motormi a obežnými kolesami s vysokou účinnosťou. Jednotka HP je vybavená nízkotlakovým radiálnym ventilátorom s nízkou hlučnosťou.
Filter
Na saní je vetracia jednotka EHR vybavená doskovými filtrami triedy G3 a F5, na výtlaku doskovým filtrom triedy G3. Cirkulačná jednotka tepelného čerpadla HP5 má na prívode filter triedy G4. Výmena sa vykonáva podľa potreby.
El. pripojenie
Vetracia jednotka EHR sa pripája k sieti 230V, 50Hz a je zapojená pomocou pohyblivého káblu do rozvodnej skrine jednotky HP5. Jednotka HP5 sa pripája na sieť 230V, 50Hz, nebo 400V, 50Hz ak je vybavená bivalentným elektrickým zdrojom.
Regulácia
Vetracia jednotka EHR sa dodáva spolu s elektronickým regulátorom, ktorým sa ovláda automatický by-pass, nastavuje sa množstvo privádzaného vzduchu a časové režimy pre jednotlivé dni v týždni. Bezdrôtové diaľkové ovládanie regulátora má displej z tekutých kryštálov a je určené k montáži na stenu. Ku každej jednotke sa dodávajú ďalšie samostatné nezávislé diaľkové bezdrôtové ovládače pre nárazové vetranie (WC, kúpelne, obývacie izby, atd.). Celkom je možné pripojiť maximálne 10 diaľkových ovládačov, ktoré umožnia iba časové oneskorenie zvýšenia prietoku. Dosah ovládačov je cca 150 m s priamou viditeľnosťou. Regulácia tepelného čerpadla HP5 (HP5-D) sa vykonáva samostatným regulátorom, ktorý umožňuje nastaviť požadovanú teplotu v miestnosti a automatický režim chladenia alebo topenia, ďalej umožňuje časové režimy pre každý deň v týždni. Regulátory pre vetranie a topenie/chladenie sú nezávislé.
Montáž
Tepelné čerpadlo pre chladenie a topenie sa montuje spolu s rekuperačnou jednotkou EHR vertikálne na stenu alebo na typovú stoličku, tak aby bolo možné napojiť kondenzačný vývod cez sifón do odpadu. Vzhľadom k hmotnosti a možnosti prenosu vibrácií sa doporučuje montáž na stoličku. Prívody chladiva do výparníka v spodnom diely HP5 sú umiestnené na zadnej hornej časti skrine. Maximálne dĺžky prepojenia HP5 a vonkajšej kondenzačnej jednotky vrátane výškového rozdielu sú uvedené v technickej dokumentácii dodávanej s HP5.
Informácie
Tepelné čerpadlo HP5 je typu vzduch/vzduch, ktorým je možné rozšíriť rekuperačné jednotky EHR (so zabudovaným automatickým obtokom). Týmto rozšírením získa užívateľ kompletnú jednotku s topením/chladením a rekuperáciou, s plne automatickou reguláciou a jednoduchou obsluhou. Tepelné čerpadlo HP5 je vybavené elektrickým ohrievačom 3,7 kW pre núdzové vytápanie v prípade poruchy tepelného čerpadla alebo pre dotápanie pri extrémnych teplotných podmienkach. Nadštandardný vetrací systém pre rodinné domy alebo menšie kancelárske priestory.
Pokyny
Pre správnu funkciu HP5 je potreba vymeniť filter najmenej každý rok. Výmenu vykonáva servisný technik.

 


Ekonovent rekuperačná jednotka

Prietok min/max
[m3/h ]
Akust. tlak.*
[dB(A)]
Príkon min/max
[W]
Napätie
[V]
Prúd min/max
[A]
Hmotnosť
[kg]
90 (45**)/325 22,9/35,5 21/198 230 0,1/0,7 45

 

Názov Cena
EHR 325 2 115.14 €

 

Technické parametre

Skriňa
Skriňa je z bieleho lakovaného, pozinkovaného oceľového plechu. Vnútorná konštrukcia je z vysoko kvalitného penového PP, čo zaisťuje mimoriadne nízke tepelné straty jednotky. Hrdlá sú umiestnené na hornej časti skrine. Zo spodnej časti skrine je vyvedený odvod kondenzátu. Obtok výmenníka (Bypass) ovládaný servopohonom je štandardne súčasťou jednotky. Jednotka je vybavená zabudovaným prijímačom pre bezdrôtové ovládanie jednotky, takže nie sú nutné káblové elektroinštalačné rozvody. Prijímacia anténa je namontovananá v hornej časti skrine, dosah 150 m na voľnej ploche.

Ventilátor
Na výtlaku a saní je vetracia jednotka vybavená radiálnymi ventilátormi s obežnými kolesami s vysokou účinnosťou.

Motor
Motory sú jednosmerné s vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou, cca o 50 až 60 % nižšou v porovnaní so striedavým motorom.

Rekuperácia
Protiprúdový doskový výmenník je z plastu s účinnosťou 92 %. Výmenník je prístupný po demontáži čelnej steny jednotky. Pre letnú prevádzku je jednotka vybavená automatickým obtokom výmenníka.

Filter
Na výtlaku je doskový filter triedy G4, na satie predfilter G4 a filter F5, alternatívne peľový F7. Prístup k nim je po zodvihnutí servisného veka na čelnej strane jednotky, k vybratiu nie sú potrebné žiadne nástroje.

El. pripojenie
Z jednotky je vyvedený päťžilový 1,5 m dlhý kábel.

 

Regulácia konštantného prietoku
Jednotka je vybavená regulátorom konštantného prietoku. Hodnoty požadovaného prietoku sa nastavujú na ovládači s displejom. Tento druh regulácie zaisťuje potrebný prietok aj pri zmene tlakovej straty vzduchových rozvodov (napr. pripojenie a odpojenie zemného výmenníka nebo zväčšenie tlakové straty znečistených filtrov).
Regulácia je vybavená možnosťou prepnutia do režimu zvýšeného vetrania (Boost) pomocou až 20 ks malých diaľkových rádiových ovládačov. Po stisnutí tlačidla Boost dôjde na dobu cca 10 min. ku zvýšeniu prietoku vzduchu na maximálnu hodnotu. Tlačidlo Boost je možné s výhodou použiť na WC, v kúpelniach, kuchyniach a spoločenských miestnostiach. Režimy nízkeho a plného vetrania je možné naprogramovať ľubovolne pre každý deň v týždni, vrátane víkendových programov zníženého vetrania na cca 45 m3/hod.
Regulácia teploty
Jednotka je vybavená automatickým obtokom výmenníka (Bypass). V letnom období je vzduch v jednotke vedení obtokom mimo výmenník, čím dochádza k úspore energie.
Hluk
Jednotka je vďaka špeciálnej konštrukcii a použití plochých ventilátorov s EC motormi mimoriadne tichá.
Montáž
Montáž je možná iba vo zvislej polohe. Montuje sa na stenu, minimálne 235 mm nad podlahou nebo na stojan. Vyžaduje volný priestor pred jednotkou, aby bolo možné vybrať filtre alebo otvoriť veko a čistiť výmenník. Súčasťou dodávky je oceľový obvodový rám. Pripojenie odvodu kondenzátu sa vykoná cez sifónový pachový uzáver na odpadové vedenie alebo dažďový zvod.
Informácie
Plná elektronická regulácia umožňuje prispôsobenie výkonu presne požiadavkám objektu. Jednotka je vybavená protiprúdovým výmenníkom s vysokou účinnosťou spätného získavania tepla (92%). Jednotka je určená pre trvalú prevádzku.
Pokyny
Vďaka vysokej účinnosti výmenníka nieje väčšinou nutný dohrev. Po základnom nastavení montážnou firmou nevyžaduje jednotka žiadne ďalšie nastavovanie. Nároky na užívateľa sú minimálne. Výmena filtra sa doporučuje minimálne raz ročne.
Pri projekcii rekuperačných jednotiek EHR Ekonovent a ich použití v objektoch s plynovými spotrebičmi kat. B (plynové kotle a ohrievače vody s otvorenou komorou) alebo so zariadeniami s otvoreným miestom topenia na pevné či kvapalné palivá s odťahom spalín do komína je nutné dbať na príslušné odborné normy a zákonné ustanovenia. Vetranie musí tiež zodpovedať norme o požiarnej bezpečnosti stavieb a nesmie byť v rozpore s požiarnymi predpismi.

 

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla


Typ
Prietok min/max
[m3/h]
akustický tlak * min/max
[dB(A)]
Príkon min/ max
[W]
prúd min/max
[A]
napätie
[V]
Hmotnosť
[kg]
EHR 280 Akor 90(45**)/325 22,9/35,5 21/189 0,1/0,7 230 45

 

Názov Cena
EHR 325 Ekonovent od 2 115.14

 
Viac informácie o produkte
 

Skriňa
Skriňa je z bieleho lakovaného, pozinkovaného oceľového plechu. Vnútorná konštrukcia je z vysoko kvalitného penového PP, čo zaisťuje mimoriadne nízke tepelné straty jednotky. Hrdla sú umiestnené na hornej časti skrine. Zo spodnej časti skrine je vyvedený odvod kondenzátu. Obtok výmenníku (Bypass) ovládaný servopohonom je štandardne súčasťou jednotky. Jednotka je vybavená zabudovaným prijímačom pre bezdrôtové ovládanie jednotky, takže niesu nutné káblové elektroinštalačné rozvody. Prijímacia anténa je namontovaná na hornej časti skrine, dosah 150 m na voľnej ploche.
Ventilátor
Na výtlaku a saní je vetracia jednotka vybavená radiálnymi ventilátormi s obežnými kolesami s vysokou účinnosťou.
Motor
Motory sú jednosmerné s vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou, cca o 50 až 60 % nižšou v porovnaní so striedavým motorom.
Rekuperácia
Protiprúdový doskový výmenník je z plastu s účinnosťou 92 %. Výmenník je prístupný po demontáži čelnej steny jednotky. Pre letnú prevádzku je jednotka vybavená automatickým obtokom výmenníka.
Filter
Na výtlaku je doskový filter triedy G4, na saní predfilter G4 a filter F5 alternatívne peľový F7. Prístup k nim je po zodvihnutí servisného veka na čelnej strane jednotky, k vybratiu nie je treba žiadne nástroje.
El. pripojenie
Z jednotky je vyvedený päťžilový 1,5 m dlhý kábel.
Regulácia otáčok
Jednotka je vybavená regulátorom konštantného prietoku. Hodnoty požadovaného prietoku sa nastavujú na ovládači s displejom. Tento druh regulácie zaisťuje potrebný prietok aj pri zmene tlakovej straty vzduchových rozvodov (napr. pripojenie a odpojenie zemného výmenníka nebo zväčšenie tlakovej straty znečistených filtrov). Regulácia je vybavená možnosťou prepnutia do režimu zvýšeného vetrania (Boost) pomocou až 20 ks malých diaľkových rádiových ovládačov. Po stisnutí tlačidla Boost dojde na dobu cca 10 min. ku zvýšeniu prietoku vzduchu na maximálnu hodnotu. Tlačidlo Boost je možné s výhodou použiť na WC, v kúpelniach, kuchyniach a spoločenských miestnostiach. Režimy nízkeho a plného vetrania je možné naprogramovať ľubovolne pre každý deň v týždni, vrátane víkendových programov zníženého vetrania na cca 45 m3/hod.
Regulácia teploty
Jednotka je vybavená automatickým obtokom výmenníka (Bypass). V letnom období je vzduch v jednotke vedený obtokom mimo výmenník, čím dochádza k úspore energie.
Hluk
Jednotka je vďaka špeciálnej konštrukcii a použití plochých ventilátorov s EC motormi mimoriadne tichá. Akustický tlak je uvedený v tabuľke.
Montáž
Iba vo zvislej polohe. Montuje sa na stenu, minimálne 235 mm nad podlahou alebo na stojan. Vyžaduje voľný priestor pred jednotkou, aby bolo možné vybrať filtre alebo otvoriť veko a čistiť výmenník. Súčasťou dodávky je oceľový nástenný rám. Pripojenie odvodu kondenzátu sa vykoná cez sifónový pachový uzáver na odpadové vedenie alebo dažďový zvod.
Informácie
Plná elektronická regulácia umožňuje prispôsobenie výkonu presne požiadavkám objektu. Jednotka je vybavená protiprúdovým výmenníkom s vysokou účinnosťou spätného získavania tepla (92%). Jednotka je určená pre trvalú prevádzku.
Pokyny
Vďaka vysokej účinnosti výmenníka nieje väčšinou nutný dohrev. Po základnom nastavení montážnou firmou nevyžaduje jednotka žiadne ďalšie nastavovanie. Nároky na užívateľa sú minimálne. Výmena filtra sa doporučuje minimálne raz ročne. Pri projekcii rekuperačných jednotiek EHR Ekonovent a ich použití v objektoch s plynovými spotrebičmi kat. B (plynové kotly a ohrievače vody s otvorenou komorou) alebo so zariadeniami s otvoreným ohniskom na pevné či kvapalné palivá s odťahom spalín do komína je nutné dbať na príslušné odborné normy a zákonné ustanovenia. Vetranie musí taktiež zodpovedať normám požiarnych predpisov bezpečnosti stavieb a nesmie byť v rozpore s požiarnymi predpismi.Ekonovent bytová rekuperačná jednotka


 

Max. prietok *
[m3/h ]
Max. akust. tlak.**
[dB(A)]
Príkon ventilátora
[W]
Napätie
[V]
Max. prúd
ventilátorov
[A]
Max.prúd jednotky
[A]
Teplota okolia
[°C]
Hmotnosť
[kg]
320 57,8 2x70 230 0,5 1,1 0-45 27

*prietok pri 120Pa – kompletná jednotka, ** akustický tlak do okolia podľa EN ISO 3741

 

Názov Cena
EHR 300/8 Ekonovent H CTR 08 2 472.50 €Viac informácie o produkte


Technické parametre

Skriňa
Skriňu tvorí zostava dvoch samostatných komôr – komory ventilátorov a rekuperačné komory, ktoré môžu byť montované oddelene. Skriňa je z odolného penového extrudovaného polypropylénu s vysokou hustotou posilnenou kostrou z oceľových profilov 10 x 10 mm. Spojovacie polypropylénová hrdla Ø 150 medzi modulmi. Vstupné a výstupné propylénová hrdlá Ø 150 na pripojenie potrubí. 2 revízne prístupy sú na spodní a horní strane.

Ventilátor
Jednotka obsahuje dva radiálne ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami.

Motor
Motory sú jednofázové EC s nízkou spotrebou, 230 V/50Hz. Krytie IP44. Trieda izolácie B.

Rekuperácia
Protiprúdny propylénový výmenník s účinností 93%. Výmenník je prístupný po otvorení revízneho prístupu. K dispozícii sú verzie s automatickým obtokom alebo bez obtoku.

Filter
V jednotke sú osadené dva doskové filtre s tlakovými spínači: F7 na satie a G4 na výtlak.

El. pripojenie
Spojovacia svorkovnica je namontovaná na jednotke.

Regulácia konštantného prietoku
Jednotka je konfigurována v systéme Plug-n-play. Regulácia jednotky sa nastavuje podľa zvolenej varianty:

 • ručné nastavenie pomocou regulátora CTR08
 • programované nastavenie pomocou regulátora CTR07
 • automatické programované riadenie pomocou regulátorov riadené senzory CO2, vlhkosti a kvality vzduchu


 

Ochrana proti mrazu
Jednotka je vybavená ochranou proti mrazu.
Hluk
Akustické výkony a tlaky sú uvedené v tabuľke.
Varianty
Jednotka je dodávaná vo 2 veľkostiach pre prietoky vzduchu 350 m3/hod a 500 m3/hod.
Montáž
Jednotka je určená k horizontálnej montáži pod strop, alebo na podlahu do vnútorných priestorov. Požadovaná teplota okolia je v rozmedzí 0° až 45°C (v prípade oddelenej montáže platí táto požiadavka pre rekuperačnú komoru). Jednotka musí byť namontovaná tak, aby bol zaistený dostatok priestoru pre otvorenie veka jednotky, výmenu filtrov, pripojenie odvodu kondenzátu na odpad so sifónovým pachovým uzáverom a pre realizovanie periodických revízií elektroinštalácie.
Informácie
Malá jednotka určená pre vetranie bytovej výstavby. Možnosť rozdelenia jednotky na sekcie umožňuje realizovať montáž aj v stiesnených podmienkach. Typ BP je vybavený automaticky riadeným obtokom výmenníka. Jednotka je určená pre trvalú prevádzku.
Pokyny
Na požiadanie je možné doplniť jednotku o externé (potrubie) vodné alebo elektrický ohrievač, vodní alebo priamy chladič – ako zvláštna výbava.


Bytová vetracia jednotka s rekuperáciou tepla

 

Typ
max. prietok*
[m3/h]
akustický tlak**
[dB(A)]
príkon ventilátorov***
[W]
napätie
[V]
max. prúd ventilátorov *
[A]
max. prúd jednotky
[A]
okolitá teplota
[°C]
hmotnosť
[kg]
EHR
3
0
0

 
320 57,8 2x70 230 0,5 1,1 0-45 27
EHR
4
8
0

 
530 58,5 2x200 230 1,1 2,3 0-45 28

 

Názov Cena
EHR 300/480 Ekonovent
od 2 518.11

 

Skriňa
Skriňu tvorí zostava dvoch samostatných komôr – ventilátorová komora a rekuperačná komora, ktoré môžu byť montované oddelene. Skriňa je z odolného penového extrudovaného polypropylénu s vysokou hustotou, s posilnenou kostrou z oceľových profilov 10 x 10 mm. Prepájacie polypropylénové hrdlá Ø150 medzi modulmi. Vstupné a výstupné propylénové hrdlá Ø150 na pripojenie potrubia. Dva revízne prístupy sú na vrchnej a spodnej strane.
Ventilátor
Jednotka obsahuje dva radiálne ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami.
Motor
Motory sú fázové EC s nízkou spotrebou 230V/50Hz. Krytie IP44. Trieda izolácie B.
Rekuperácia
Protiprúdový propylénový výmenník s účinnosťou 93 %. Výmenník je prístupný po otvorení revízneho prístupu. K dispozícii sú dve verzie s automatickým obtokom alebo bez obtoku.
Filter
V jednotke sú osadené dva doskové filtre s tlakovým spínačom: F7 na saní a G4 na výtlaku.
El. pripojenie
Pripájacia svorkovnica je montovaná na jednotke.
Regulácia konštantného prietoku
Jednotka je nakonfigurovaná v systéme plug-n-play. Regulácia jednotky sa vykonáva podľa zvolenej varianty:
- ručné nastavenie pomocou regulátora CTR08
- programové nastavenie pomocou regulátora CTR07
- automatické programové riadenie pomocou regulátorov, riadené senzory CO2, vlhkosť a kvalita vzduchu
Protimrazová ochrana
Jednotka je vybavená protimrazovou ochranou.
Hluk
Akustické výkony a tlaky sú uvedené v tabuľke.
Montáž
Jednotka je určená k horizontálnej montáži pod strop, alebo na podlahu do vnútorných priestorov. Požadovaná teplota okolia je v rozmedzí 0 až 45°C (v prípade oddelenej inštalácie platí táto požiadavka pre rekuperačnú komoru). Jednotka musí byť namontovaná tak, aby bol zaistený dostatok priestoru pre otvorenie veka jednotky, výmenu filtrov, pripojenie odvodu kondenzátu na odpad so sifónovým pachovým uzáverom a pre vykonávanie periodických revízií elektroinštalácie.
Informácie
Malá jednotka určená pre vetranie bytovej výstavby. Možnosť rozdelenia jednotky na sekcie umožňuje realizovať montáž aj v stiesnených podmienkach. Typ BP je vybavený automaticky riadeným obtokom výmenníka. Jednotka je určená na trvalú prevádzku.

Pokyny
Na požiadanie je možné doplniť jednotku o externý (potrubný) vodný alebo elektrický ohrievač, vodný alebo priamy chladič–ako zvláštna výbava.

 

Prosím, vyplňte svoje meno, telefón, e-mail a vyberte si, ktorý tovar Vás zaujíma a my sa Vám ozveme.

Mám záujem o tento produkt:
Reload Image
 
<< Späť